4 POSKUSNI ODTISI OSNUTKOV ZA PRETISK ZNAMK (PLEBISCITARNA ZNAMKA)

Inventarna številka: 800:LJU;0007160

4 poskusni odtisi osnutkov za pretisk znamk (Plebiscitarna znamka KGCA) v vrednostih 10, 15, 25 par in 1 dinar na enem papirju. Na vrednotah za 15 par in 1 dinar je motiv vojvodskega prestola, na vrednoti za 25 par je podoba kralja z mečem in grbom. To so neizbrani Vavpotičevi osnutki. Izbran je bil Koželjev osnutek zgoraj desno. Znamke je izdalo ljubljansko poštno ravnateljstvo, dobiček pa je bil namenjen za propagando pred plebiscitom na Koroškem. Pretiskali so že obstoječe časopisne znamke iz serije Verigarji. Tiskali so jih od 17. do 28. septembra 1920. Znamka ni izpolnila svoje propagandne vloge in vseh niti niso utegnili prodati pred plebiscitom. Izkupiček od znamk, prodanih po plebiscitu, je šel v korist fonda za lajšanje socialne bede.


Čas uporabe: 1920

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 9,8 cm; b = 11 cm.