NEIZBRANI OSNUTEK ZA PRETISK ZNAMKE (PLEBISCITARNA ZNAMKA)

Inventarna številka: 800:LJU;0007203

Neizbrani osnutek Ivana Vavpotiča za pretisk znamke za t.i. plebiscitarno znamko KGCA (koroška glasovalna cona A). Na osnutku je osrednji lik dopasni portret moškega z mečem. Nad ovalom, ki ga obdaja je letnica 1920, okrog ovala so razporejene črke KGCA. Spodaj je navedena vrednota 60 par (dvojezično in v cirilici in latinici). Pretiskali so že obstoječe časopisne znamke iz serije Verigarji. Znamke je izdalo ljubljansko poštno ravnateljstvo, dobiček pa je bil namenjen za propagando pred plebiscitom na Koroškem. Tiskali so jih od 17. do 28. septembra 1920. Izbran je bil predlog pretiska, ki ga je pripravil slikar Anton Koželj.


Čas uporabe: 1920

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 16 cm; b = 24 cm.