OSNUTKI PRETISKOV ZA DOPLAČILNE ZNAMKE Z VAVPOTIČEVIM PODPISOM

Inventarna številka: 800:LJU;0000856

Osnutki pretiskov za doplačilne (porto) znamke na kartonu z vavpotičevim podpisom: na vsaki znamki je napis v cirilici in latinici "porto" za 1, 8 in 3 dinarje. Pretisk za 3 dinarje je ročno izrisan na znamki verigar.


Čas uporabe: 1919-1921

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 4,2 cm; b = 6,7 cm