OVITEK PRVEGA DNE 500. OBLETNICA ZAČETKA REFORMACIJE

Inventarna številka: 800:LJU;0005171

Ovitek prvega dne 500. obletnica začetka reformacije. Na ovitku je zapis: BIBLIA, IE ENA GERZHKA... Na žigu prvega dne so zapisane besede STATI INU OBSTATI ter napis: 500. OBLETNICA ZAČETKA REFORMACIJE, 29.9.2017, PRVI DAN, 1315 VELIKE LAŠČE. Oblikoval Matjaž Učakar.


Čas uporabe: ZAČETEK 21. STOLETJA

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 7 cm; b = 6 cm.