OVITEK PRVEGA DNE IZ SERIJE ŽIVALSTVO – KITI IN DELFINI

Inventarna številka: 800:LJU;0004544

Ovitek prvega dne iz serije živalstvo prikazuje kite in delfine. Na ovitku so prilepljene znamke brazdastega kita, velike pliskavke in navadnega progastega delfina. Na ovitku je ilustracija brazdastega kita pri prehranjevanju. Na žigu prvega dne je obris delfina z mladičem ter datum 30.9.2016, Piran/Pirano. Ilustracije in oblikovanje so delo Matjaža Učakarja.


Čas uporabe: Začetek 21. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 16,2 cm; b = 11,4 cm