OVITEK PRVEGA DNE IZ SERIJE ŽIVALSTVO – NETOPIRJI

Inventarna številka: 800:LJU;0003913

Ovitek prvega dne iz serije živalstvo prikazuje netopirje. Na ovitku je fotografija malega podkovnjaka. Na žigu prvega dne je datum 26.9.2014, 9264 Grad ter obris netopirja. Na ovitku so prilepljene tri znamke iz serije (velikouhi netopir, mali podkovnjak in belorobi netopir). Ovitek je oblikoval Edi Berk.


Čas uporabe: Začetek 21. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 16,2 cm; b = 11,4 cm