OVITEK PRVEGA DNE, ZNAMKI: ZNAMKA Z MOTIVOM USTOLIČENJA (VREDNOST 6 DIN) IN ZNAMKA Z VOJNIM MOTIVOM AVTORJA STANOJEVIĆA (VREDNOST 8 DIN)

Inventarna številka: 800:LJU;0000379

Ovitek prvega dne z dvema znamkama in poštnim žigom prvega dne (27.11.1976), znamki: znamka z motivom ustoličenja (vrednost 6 DIN) in znamka z vojnim motivom avtorja Stanojevića (vrednost 8 DIN). Filatelistična zbirka Slovenika.


Čas uporabe: Sredina druge polovice 20. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 16,2 cm; b = 11,4 cm