PISMO

Inventarna številka: 800:LJU;0003407

Pismo, ki ga je usnjar in trgovec Ivan Rihar 9.3.1908 pisal stranki Katerini Matkovič na pošto Dolnja Lastva v Boki Kotorski. Gospa se je zanimala za nakup tramov in drv. Pismo nosi žig Gorenjega Logatca z dne 9.3.1908. Na zadnji strani kuverte je žig Dolenjega Logatca z dne 10.3.1906 in Dolnje Lastve z dne 13.3.1908.


Čas uporabe: 1908

Izvor: AVSTROOGRSKA

Mere: a = 15,7 cm; b = 12,6 cm.