POSKUSNA PLEBISCITARNA ZNAMKA (VERIGAR S PRETISKOM KGCA 25 PAR) V RDEČI BARVI

Inventarna številka: 800:LJU;0007164

Znamka verigar z motivom dečka v vrednosti 4 krone s pretiskom KGCA 25 par v rdeči barvi (Plebiscitarna znamka) z motivom kralja z mečem in grbom (motiv kasneje ni bil izbran). Pretiskali so že obstoječe časopisne znamke iz serije Verigarji. Znamke je izdalo ljubljansko poštno ravnateljstvo, dobiček pa je bil namenjen za propagando pred plebiscitom na Koroškem. Tiskali so jih od 17. do 28. septembra 1920. Izbran je bil predlog pretiska, ki ga je pripravil slikar Anton Koželj. Znamka ni izpolnila svoje propagandne vloge in vseh niti niso utegnili prodati pred plebiscitom. Izkupiček od znamk, prodanih po plebiscitu, je šel v korist fonda za lajšanje socialne bede.


Čas uporabe: 1920

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 2,1 cm; b = 3,1 cm.