POSKUSNI ODTIS OSNUTKA ZA PRETISK ZNAMK VREDNOTE 5 PAR (PLEBISCITARNA ZNAMKA)

Inventarna številka: 800:LJU;0007162

Poskusni odtis osnutka za pretisk znamk vrednote 5 par (Plebiscitarna znamka). Na osnutku so zgoraj napisane črke KGC in pod njo letnica 19 A 20, spodaj je dvojezični napis 5 par v cirilici in latinici. Ob strani odtisa so vidne sledi črne barve. Pretiskali so že obstoječe časopisne znamke iz serije Verigarji. Znamke je izdalo ljubljansko poštno ravnateljstvo, dobiček pa je bil namenjen za propagando pred plebiscitom na Koroškem. Tiskali so jih od 17. do 28. septembra 1920. Izbran je bil predlog pretiska, ki ga je pripravil slikar Anton Koželj. Znamka ni izpolnila svoje propagandne vloge in vseh niti niso utegnili prodati pred plebiscitom. Izkupiček od znamk, prodanih po plebiscitu, je šel v korist fonda za lajšanje socialne bede.


Čas uporabe: 1920

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 10,8 cm; b = 11 cm.