PRILOŽNOSTNA ZNAMKA IZ SERIJE ŽIVALSTVO- GLODAVCI SLOVENIJE (ALPSKI SVIZEC)

Inventarna številka: 800:LJU;0004253

Priložnostna znamka iz serije živalstvo, ki predstavlja glodavce Slovenije. Na tej je alpski svizec, ki kljub svojemu imenu ne domuje le v Alpah, temveč prebiva tudi v Karpatih in Visokih Tatrah. Njena nominalna vrednost je 0,64 EUR. Avtor ilustracije in oblikovanja je Jurij Mikuletič.


Čas uporabe: Začetek 21. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 3 cm; b = 3,75 cm