PRILOŽNOSTNA ZNAMKA IZ SERIJE ŽIVALSTVO – NAVADNA VEVERICA

Inventarna številka: 800:LJU;0005403

Priložnostna znamka iz serije živalstvo, ki prikazuje navadno veverico je izšla v bloku z osmimi znamkami. Med temi so štirje različni motivi navadne veverice. Avtor ilustracije je Jurij Mikuletič. Nominalna vrednost posamezne znamke j 0,18 EUR.


Čas uporabe: Začetek 21. Stoletja

Izvor:

Mere: a = 4 cm; b = 3 cm