PRILOŽNOSTNE ZNAMKE IZ SERIJE ŽIVALSTVO- GLODAVCI SLOVENIJE (EVROPSKI BOBER)

Inventarna številka: 800:LJU;0004255

Priložnostne znamke iz serije živalstvo, ki predstavlja glodavce Slovenije. Na tej je prestavljen evropski bober, ki je bil v 18. stoletju že iztrebljen in je do nedavnega veljal za izumrlo vrsto. Nominalna vrednost znamke je 0,97 EUR. Avtor ilustracije in oblikovanja je Jurij Mikuletič.


Čas uporabe: Začetek 21. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 6 cm; b = 7 cm