PRIMORSKA ZNAMKA, MOTIV – PORTOROŽ, VREDNOST 25 DIN

Inventarna številka: 800:LJU;0000345

Primorska znamka, motiv - Portorož, izdana za letalsko pošto ob 75-letnici Svetovne poštne zveze (UPU), vrednost 25 DIN. Filatelistična zbirka Slovenika.


Čas uporabe: Sredina 20. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 3,5 cm; b = 3,1 cm