SLOVENSKA ZNAMKA LETA 1945, PRETISK REDNE NEMŠKE ZNAMKE (CERKNIŠKO JEZERO), VREDNOST 10 CENTOV

Inventarna številka: 800:LJU;0000314

Slovenska znamka leta 1945, pretisk redne nemške znamke (Cerkniško jezero), vrednost 10 centov. Filatelistična zbirka Slovenika.


Čas uporabe: Sredina 20. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 3,4 cm; b = 2,7 cm