ZNAMKA – LETALSKA IN VINJETA Z NAPISOMA V SRBOHRVAŠČINI IN FRANCOSČINI. MOTIV – LOVRENC KOŠIR, VREDNOST 15 DIN

Inventarna številka: 800:LJU;0000480

Znamka - letalska in vinjeta z napisoma v srbohrvaščini in francoščini. Motiv - Lovrenc Košir, vrednost 15 DIN.


Čas uporabe: Sredina 20. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 4 cm; b = 5,8 cm