ZNAMKA Z MOTIVOM IZ POŠTNE ZGODOVINE, IZŠLA LETA 1979, VREDNOST 4,90 DIN

Inventarna številka: 800:LJU;0000392

Znamka z motivom iz poštne zgodovine: Jezdeca, izšla 1979, vrednost 4,90 DIN. Filatelistična zbirka Slovenika.


Čas uporabe: Sredina druge polovice 20. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 3,6 cm; b = 2,7 cm