ZNAMKA Z MOTIVOM USTOLIČENJE VOJVODE NA GOSPOSVETSKEM POLJU (UMETNIŠKA REPRODUKCIJA DELA ANTONA GOJMIRA KOSA), IZŠLA LETA 1976, VREDNOST 6 DIN

Inventarna številka: 800:LJU;0000378

Znamka z motivom ustoličenje vojvode na Gosposvetskem polju, izšla leta 1976 v seriji umetnost v Jugoslaviji skozi stoletja (socialno slikarstvo), vrednost 6 DIN. Filatelistična zbirka Slovenika.


Čas uporabe: Sredina druge polovice 20. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 5 cm; b = 3,5 cm