Sestavljanje molekul z gradniki Zometool2018-10-29T15:21:19+02:00

Delavnice v TMS Bistra

Sestavljanje molekul z gradniki Zometool

Delavnica ob občasni razstavi Znanje brez meja: Sestavljanje molekul z gradniki Zometool

Udeleženci delavnic bodo sestavljali organske in anorganske spojine ter molekule DNK z gradniki Zometool.
Gradnike Zometool sestavlajo paličice (vezi med atomi) in kroglice več barv (atomi), s simetrijo dvajseterca.
Izzivi delavnice so prostorske predstavitve molekulskih struktur, koti med vezmi, število vezi, …

Udeleženci: 8., 9. r. in SŠ
Trajanje: 45 minut
Cena: 2€/ učenca