Loading...
Razvoj elektrifikacije in Pozor, elektrika!2018-12-10T13:15:33+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Razvoj elektrifikacije

Prostor v pritličju je namenjen eksponatom, ki prikazujejo razvoj elektrifikacije Slovenije, najpomembnejša primerka sta dvostopenjski parni stroj z generatorjem iz Mestne elektrarne Ljubljana in razdelilna plošča z dvema generatorjema iz elektrarne v Jelendolu pri Tržiču; in novi stalni razstavi Pozor, elektrika! Na njej boste poleg zgodovine elektrifikacije na Slovenskem izvedeli vse o osnovah elektrike. Poleg že znanih eksponatov, ki so bili na ogled že prej smo razstavo dopolnili s praktičnimi prikazi, ki poskušajo razložiti osnove elektrike (električna sila, magnetno polje, električni tokokrog, magnetno polje okrog vodnika, elektromagnetna indukcija…) in interaktivnimi zasloni z zanimivimi vsebinami (kviz, fotodokumentacija, grafični prikazi). Na enem izmed njih bodo predstavljeni prav začetki elektrifikacije na Slovenskem do današnjih dni s poudarkom na hidroenergiji.
Razstavo bomo s pomočjo zaslonov lahko tudi nadgrajevali z aktualnimi vsebinami s področja delovanja slovenskih hidroelektrarn.