Loading...
Gozdna učna pot2018-10-29T11:34:31+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Gozdna učna pot

Zaradi posledic žledoloma, ki je prizadel naše gozdove pozimi 2014, je gozdna učna pot še vedno zaprta.

V mesecu septembru 2011 smo za javnost odprli prenovljeno gozdno učno pot.

Neposredno nad muzejskim kompleksom v Bistri se razprostira bukovo-jelov gozd skozi katerega je speljana cca 2000 m dolga muzejska gozdna učna pot s petnajstimi prenovljenimi stojišči.  Na vsakem stojišču je informativna tabla, ki obravnava najpomembnejšo problematiko gozdov in gozdarstva predstavljeno v obliki šaljivih karikatur Boža Kosa. Namen karikatur je,  da bi bila omenjena problematika kar najbolj razumljiva tudi šolskim skupinam, ciljni skupini pohodnikov poti. Za njih smo izdelali tudi nove delovne liste, v obliki delovne knjižice žepnega formata. Vsako stojišče na terenu ima svojo stran v knjižici s pripadajočim komentarjem oz. vprašanjem. Vsebinsko je gozdna učna pot zastavljena tako, da je za pohodnike poučna tudi, če se po njej podajo sami (brez knjižice), vendar bo pedagoški učinek v spremstvu vodiča neprimerno večji.

Obiskovalci se lahko sprehodijo po gozdni učni poti sami ali pa se dogovorimo za voden ogled.  Skupino otrok ali odraslih (do 25 oseb) vodi usposobljeni vodič.  Zaželena je primerna obutev in zaščita pred klopi. V slučaju dežja vodstvo odpade. V gozdu sta lahko hkrati dve skupini, ena za drugo, s krajšim časovnim zamikom.

Gozd kot naravna učilnica je najimenitnejši prostor za prepričljivo in zanimivo spoznavanje gozdnega ekosistema.

Trajanje: 90 min
Cena: 15,00 €/skupino