Loading...
Izmera gozdov2018-10-29T11:34:08+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Izmera gozdov

Drugi prostor nakazuje dve pomembni merski gozdarski dejavnosti, to sta površinska in količinska izmera gozdov. Človek je od davnine želel vedeti kaj in koliko je njegovega ter kako lahko s tem gospodari.