Loading...
Obdelava kovin2019-11-19T10:41:57+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Obdelava kovin

Na stalni razstavi “Mašine za kovine” je s stroji delavnice Kunaver iz Rožne doline v Ljubljani predstavljena tehnologija obdelave kovin z odrezovanjem. S kovinskoobdelovalnimi stroji, delovno mizo in omaro ter maketami strojev smo ponazorili notranjost nekdanje družinske kovinarske delavnice. Pomembnost pričujoče delavnice za slovensko tehniško zgodovino se odraža v dejavnosti treh generacij družine Kunaver, ki je uspešno sledila razvoju strojegradnje svojega časa doma in v svetu. Dopolnili in oplemenitili so jo z lastnim znanjem, veščinami in izkušnjami. V lastni delavnici in v sodelovanju z drugimi ljubljanskimi delavnicami in Tehniško srednjo šolo v Ljubljani so zasnovali in izdelali številne samostojne stroje za obdelavo kovin in posamezne dodatne dele drugim strojem take kakovosti in natančnosti, da so še danes v uporabi.

Z novo stalno razstavo v muzeju prvič predstavljamo tehnologijo obdelave kovin. Področje mehanske tehnologije kovanja in obdelave lesa, ki je že predstavljeno v muzeju, smo nadgradili in razširili tudi na kovine in ostale materiale, ki predstavljajo temelj sodobnejše strojegradnje. Les in kovano železo sta stoletja predstavljala osnovni surovini za izdelavo pripomočkov in naprav, ki so se uporabljali v gospodarstvu. Z industrijsko revolucijo pa je strojegradnja zahtevala vedno bolj natančne sestavne dele in odpornejše materiale. Ti so v drugi polovici 19. stoletja omogočili nova znanja s področja metalurgije in strojne obdelave kovin.
Razstavo smo zasnovali tako, da je blizu obiskovalcem brez predhodnega znanja, obenem pa želimo s preglednostjo obravnavanih tehnik obogatiti šolske programe tehniških smeri.

Razstavo spremlja tudi katalog, ki je na voljo v muzejski trgovini. Lahko ga naročite ne e-naslovu irena.medle@tms.si.

Kolofon razstave
Avtorja razstave: Vladimir Vilman, Boris Brovinsky
Oblikovanje razstave: Boris Radjenović
Avtorja besedila: Vladimir Vilman, Boris Brovinsky
Fotografije: Dragan Arrigler, Jaka Blasutto, Vladimir Vilman, zasebna zbirka družine Kunaver
Ilustracije: Matjaž Luznar
Lektoriranje: Melita Silič
Prevod: Lothar Orel
Stiki z javnostjo: Urša Vodopivec
Pedagoški program: Katarina Fuchs, Barbara Hrovatin
Konserviranje in priprava eksponatov: Drago Štimec, Boštjan Troha, Matej Žganjar, Sonja Suhadolnik, Darko Gostiša, Kristjana Juričan, Uršula Osojnik, Zoran Zogović
Tehnična izvedba: Bernard Petrovčič, Jaka Blasutto, Aleksander Šenekar, Božo Mole, Andrej Petkovšek, Matjaž Rot, Uroš Vrhovec, Janez Kunaver
Tisk panojev: Atelje B&M, d.o.o.

Postavitev razstave so omogočili: Tehniški muzej Slovenije, Ministrstvo za kulturo RS, Janez Kunaver