Loading...
Lesarstvo2018-10-29T11:32:09+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Lesarstvo

Prva zbirka lesarskih eksponatov v Bistri je bila zasnovana sočasno z gozdarsko leta 1953. Lesarski oddelek je v vsebinskem smislu nadaljevanje gozdarskega. Obravnava tematiko predelave lesne surovine, to je hlodovine, v lesne polizdelke in končne izdelke. V grobem lahko razdelimo oddelek na notranji in zunanji. V notranjem je prikazana premična lesarska dediščina, to so eksponati posameznih lesnih obrti in lesnoobdelovalne industrije. K zunanjemu pa prištevamo žago venecijanko in furnirnico na vodni pogon ob potoku Bistra. Prenovljena stalna zbirka lesarskega oddelka obravnava številne lesne obrti kot so tesarstvo, kolarstvo, mizarstvo, suhorobarstvo in sodarstvo. Obsežen je tudi prikaz žagarske stroke in tehnologije proizvodnje stolov.