Loading...
Prostoživeče divje živali v Sloveniji2018-10-29T11:31:53+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Prostoživeče divje živali v Sloveniji

Naslednji prostori so namenjeni prikazu prostoživečih divjih živali, ki živijo na slovenskem ozemlju. V muzeju lahko vidimo dermoplastične preparate živali, ki jih v prosti naravi le redko srečamo. Posamezne vrste divjadi so predstavljene v njihovih naravnih okoljih. Tekstovno in ilustrativno gradivo na panojih pa daje vse potrebne informacije o posamezni živali.