Muzej pošte in telekomunikacij2021-03-18T16:26:17+02:00

Muzej pošte in telekomunikacij

Muzej pošte in telekomunikacij, katerega soustanovitelja sta Pošta Slovenije d. o. o. in Telekom Slovenije d. d., je dislocirana enota Tehniškega muzeja Slovenije (TMS) in se nahaja v Polhograjski graščini v Polhovem Gradcu. V muzeju sta na ogled zbirki Zgodovina pošte, (Tele)komunikacije včeraj, danes, jutri ter Živin kotiček, ki je namenjen najmlajšim obiskovalcem.

Oglejte si »Kratek skok v zgodovino pošte in telekomunikacij«. Pripoveduje kustodinja Ajda Kozjek.

Slovenci smo svoj muzej pošte in telekomunikacij dobili zelo pozno, kar je posledica različnih državnih tvorb, ki smo jim v zgodovini pripadali. V času Avstro Ogrske monarhije je bil za avstrijski del ustanovljen poštni muzej na Dunaju, po združitvi Slovencev v Kraljevino SHS pa muzej v Beogradu.
TMS je sicer že sredi 50. let 20. stoletja predlagal ustanovitev poštno-telegrafsko- telefonskega oddelka in pričel z zbiranjem eksponatov, a je do uresničitve te ideje prišlo šele 30 let pozneje. Leta 1982 so v Loškem muzeju Škofja Loka ustanovili poseben oddelek za pošto, telegraf in telefon, ki pa ni zaživel zaradi kadrovskih in prostorskih težav. Zato so se Združene PTT organizacije Slovenije povezale s TMS in skupaj pripravile stalno razstavo. Prve zbirke so bile za javnost odprte maja 1988 v Starološkem gradu. V naslednjih letih se je pokazalo, da je lokacija gradu neustrezna, razstavne površine pa premajhne, zato je bil leta 2008 oddelek pošte in telekomunikacij preseljen v Polhov Gradec.

Predstavljena zgodovina poštne, telegrafske in telefonske dejavnosti obiskovalce seznani z vsemi oblikami izmenjave oziroma prenosa novic, denarja in blaga od prazgodovine do današnjih dni. Muzejske zbirke so dopolnjene s kratkim pregledom zgodovine gradu Polhov Gradec in predstavitvijo grofa Riharda Ursinija Blagaja, ki je bil velik zagovornik in mecen umetnosti: zavzemal se je za vsestranski razvoj Polhovega Gradca in okoliških krajev, podpiral in pospeševal razvoj kmetijstva in domače obrti, se ukvarjal z mineralogijo in botaniko …
V zbirki Zgodovina pošte je prikazan razvoj pošte. V štirih sobah so razstavljene makete poštnih vozov, rekonstrukcije poštnih uradov in uniforme poštarjev iz različnih obdobij ter različna poštna prevozna sredstva (kočija, moped, kolo). Poleg naštetega so na ogled odlomki filmov na temo pošte in animirani film z naslovom »Čigavo je pismo?«. Poseben kotiček je namenjen filateliji.  Za krajane Polhovega Gradca ima preselitev muzeja prav poseben pomen, saj se v njihov kraj vrača poštni rog. Ta je bil nekoč last družine Tomšič iz Polhovega Gradca, ki je imela od leta 1869 zakupljeno pošto v Polhovem Gradcu.
Začetki telegrafije in telefonije v svetu in Sloveniji so predstavljeni na razstavi (Tele)komunikacije včeraj, danes, jutri. Obiskovalci lahko na razstavi preizkusijo delovanje Morsejevega aparata, teleprinterja, ročne in avtomatske telefonske centrale ter si ogledajo razvoj mobilne telefonije. Posebna pozornost je namenjena telegrafistkam in telefonistkam. Razvoj telefonije in telegrafije je namreč pripomogel k ustvarjanju novih delovnih mest, ki so jih zasedle predvsem ženske.
Živin kotiček je namenjen najmlajšim obiskovalcem muzeja, ki s pomočjo igre in raznih delavnic spoznavajo vsebino muzeja, ki je prilagojen tudi slepim in slabovidnim obiskovalcem z muzejsko potjo Dotakni se!.

Vabimo vas na virtualni ogled Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu

grascina mala 360

Muzej pošte in telekomunikacij

Polhov Gradec 61
1355 Polhov Gradec
01 364 00 83
muzejpt@tms.si

Soustanovitelja muzeja:

Telekom Slovenije in Pošta Slovenije