Loading...
Pomen gozdov in gozdarstva2020-01-13T15:39:18+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Pomen gozdov in gozdarstva

V prvem prostoru gozdarskega oddelka je prikazan civilizacijski pomen gozdov skozi vsa zgodovinska obdobja v smislu okoljetvorne in socialne funkcije. Poudarjen je tudi vedno večji družbeni pomen gozdov, ki predstavljajo sodobnemu človeku vse pomembnejši prostor oddiha, rekreacije, razvedrila, navdiha in sprostitve. Les je pomembna energetska surovina za pridelavo oglja za potrebe metalurgije, steklarstva, apnarstva, lončarstva in opekarništva, pa tudi izhodiščna surovina za potrebe rudnikov, ladjedelnic, papirne industrije, izgradnje železniškega omrežja, gradbeništva ter izjemne palete izdelkov, iz lesa na osnovi mehanske  in kemične predelave. Prostor krasijo mnoge makete z omenjenih področij.