Loading...
Sodarstvo2020-01-13T15:35:03+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Sodarstvo

Sodarstvo kot samostojna lesna obrt v naših vinorodnih krajih je že v rimskih časih pomenilo pomembno gospodarsko panogo. Kasneje se je sodarstvo na Slovenskem uveljavilo kot domača obrt. Za shranjevanje in prevoz tekočin, kemikalij, hrane, pridelkov, gradbenih snovi ali kovaških izdelkov so izdelovali sode, kadi, vedra, čebre, škafe, kible, brente in barilca. Sodar jih je najpogosteje izdelal iz hrastovih, kostanjevih, jesenovih, bukovih, smrekovih, jelovih, borovih ali macesnovih dog in podnic.