Loading...
Ekologija voda2020-01-13T15:23:42+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Ekologija voda

Posledice gospodarskega razvoja in potrošniškega načina življenja in razmišljanja se kažejo v vse bolj prizadetih vodotokih in s tem v vse slabših življenjskih pogojih za ribe. Vode onesnažujejo komunalne in industrijske odplake, vodni živelj pa je prizadet tudi zaradi raznolikih gradbenih posegov v vodotoke (regulacije, zajezitve in podobno). V muzeju si je mogoče na primeru reke Save ogledati, kako se je spremenila njena struktura in kakovost v zadnjih dveh stoletjih.

Ecology of water