Loading...
PREDŠOLSKE SKUPINE2020-10-27T14:43:38+02:00

Predšolske skupine

Tehniški muzej Slovenije ponuja predšolskim skupinam v muzeju v Bistri pri Vrhniki ter v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu pestro ponudbo izobraževalnih vsebin. Za ponujene vsebine so potrebne predhodne najave, vsaj en teden pred obiskom. Lahko se odločite samo za vodstvo ali samo za delavnico. Kombinacija obeh pa omogoča celovitejši, cenovno ugodnejši in učinkovitejši način spoznavanja muzeja ter širjenje znanja.  Vodenje se prične z motivacijskim uvodom, sledi glavni del z zanimivimi  poudarki in konča z aktivnim zaključkom v obliki delavnice. Glede na vsebinske sklope smo pripravili nekaj predlogov. Lahko tudi poljubno kombinirate in izbirate med spodaj naštetimi delavnicami in vodenji.

Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki

Delavnice za vrtce

Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec

Kontakt: Ana Katarina Ziherl in Barbara Hrovatin
Telefon: 01 750 66 72
GSM: 041 957 146, 031 583 461
E-pošta: programi@tms.si

Kontakt: Ajda Kozjek
Telefon: 01 364 00 83
E-pošta: muzejpt@tms.si

PROGRAMI ZA VRTCE

Tehniški muzej Slovenije Bistra pri Vrhniki

 1. Lisička je prav zvita zver (Lovska zbirka)
  •    spoznavanje avtohtonih živalskih vrst,
  •    primerjanje živali in okolij, v katerih živijo,
  •    spoznavanje, kako ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
  Namig za delavnico: Oblikovanje sveče iz satnice
 2. Bencin žlampa in hupo ima (Promet nekoč in danes) 
  •    spoznavanje razvoja prometa od kočij do avtomobilov,
  •    odkrivanje razlik med vozili nekoč in danes,
  •     osnove delovanja vozil.
  Namig za delavnico: Letalna naprava ali Padalec
 3. Iz te moke bo kruh (Od zrna do kruha)
  •    spoznavanje poljedelskih opravil (priprava zemljišča, setev, obdelovanje zemlje, žetev, mlatenje zrnja, mletje) in orodij,
  •     kako so delali nekoč in danes,
  •    seznanjanje s postopki peke kruha,
  •     pomen hrane za rast in zdravje človeka.
  Namig za delavnico: Oblikovanje krušnega testa
 4. Vodna kolesa delajo čudesa  (Vodni pogoni in energija)
  •    spoznavanje pomena vode (brez vode ni življenja),
  •    izkoriščanje vodne sile nekoč in danes,
  •    odkrivanje osnov delovanja vodnih pogonov.
  Namig za delavnico: Pisan svet vrtavk, Lesena drevesa
 5. Od A do Ž  (Tiskarska zbirka)
  •    spoznavanje začetkov pisane besede,
  •    odkrivanje in spoznavanje različnih pisnih podlag, vrste papirja, lastnosti papirja, barve za črnilo itn.,
  •    seznanjanje z  izdelavo papirja,
  •     kaj je to knjigotisk, kaj knjigoveštvo (ulivanje črk, ročno tiskanje …).
  Namig za delavnico: Odtisni plakatno črko
 6. Kam se je izgubila gozdna vila (Gozdarska zbirka)
  •     spoznavanje avtohtonih drevesnih vrst,
  •     izkoriščanje gozda nekoč in danes,
  •     naloge gozda in pomembnost za človeka.
  Namig za delavnico: Lesena drevesa – barvanje lesenega magneta
CENIK
Vstopnina za predšolske otroke in spremljevalce: brezplačno
Vodstvo: 25 €/skupino do 22 otrok, trajanje do 1 šolske ure
Posamezna delavnica: 1 €/otroka (Peka kruha: 1,50 €; Barvanje lesenega magnetka: 2,00 €; Oblikovanje sveče iz satnic: 2,50 €), trajanje do 1 šolske ure
Kombinacija vodstvo in delavnica: 40 €/skupino do 22 otrok, trajanje do 2 šolski uri
Ciljna skupina: otroci v starosti od 4. do 5. let (ob pomoči vzgojiteljic)

Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu

 1. TRARA, TRARA POŠTO PELJA!
  • spoznavanje različnih poštnih pošiljk,
  • poštna prevozna sredstva skozi čas,
  • pisanje pisma s peresom,
  • melodije poštnega roga,
  • spoznavanje poklica poštarja,
  • pomembne telefonske številke
  in uporaba bontona pri telefoniranju.
  Namig za delavnico: štampiljka
CENIK
Vstopnina za predšolske otroke in spremljevalce: brezplačno
Vodstvo: 15 €/skupino do 22 otrok, trajanje do 1 šolske ure
Delavnica Štampiljka: 1,5 €
Kombinacija vodstvo in delavnica: 37 € / skupino do 22 otrok