NAJEM PROSTOROV2020-06-18T13:55:53+02:00

Najem prostorov

Tehniški muzej Slovenije oddaja svoje prostore tako v matični enoti v Bistri pri Vrhniki kot v dislocirani enoti, v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu.

Možnost najema prostorov za poslovne ter družabne dogodke!

V aprilski izdaji revije Kongres iz leta 2008 je bil grajski park muzeja izbran za eno izmed petih naj slovenskih prizorišč. Kriteriji uredniškega izbora revije Kongres so bili: originalnost lokacije, kompleksnost ponudbe, možnosti, ki jih lokacija omogoča za inovativno izvedbo dogodkov, število izvedenih dogodkov v preteklosti ter ekološka osveščenost ponudnikov. Prizorišče mora biti poleg tega zanimivo, izvirno in posebno tudi v mednarodnem merilu.

Na voljo sta dve dvorani s pripadajočo opremo (90 m2 in 100 m2) in zunanje površine:

 • dvorišča,
 • parki,
 • travniki po potrebi.

V začetku sezone 2019 smo odprli prenovljeno predavalnico Nikole Tesle (290 m2), ki je namenjena različnim dogodkom: demonstracijam, predavanjem, družabnim prireditvam, strokovnim srečanjem in razstavam.

Oglejte si zemljevid muzeja v Bistri

Možnost najema avtomobila, postavitve šotora in gostinske pogostitve. Prostor je primeren tako za:

 • seminarje,
 • sprejeme,
 • koncerte,
 • piknike,
 • poslovna kosila oziroma večerje,
 • novinarske konference,
 • kongrese,
 • konference,
 • družabna srečanja,
 • poroke (organizacija v okviru UE Vrhnika, dodatne informacije spodaj),
 • tematske dogodke,
 • razstave,
 • rojstne dneve…

Seznam aktivnosti, ki lahko potekajo v času posameznih prireditev:

CENA z DDV

 • Poizkusi Nikole Tesle (trajanje od 30minut do 1ure): 50 € na skupino 25-30 ljudi
 • Prikaz peke kruha s pokušino: 60 €
 • Vožnja z avtomobilom Benz iz 30-ih let 20. stoletja (samo na lokaciji muzeja): 90 € prva ura, vsaka naslednja 45 €
 • Vodstvo po muzeju, slovenščina, do 2 uri (samo na lokaciji muzeja): 35 € na skupino 25–30 ljudi
 • Vodstvo po muzeju, tuj jezik, do 2 uri: 50 € na skupino 25–30 ljudi
 • Prikaz stavljenja črk: 50 €
 • Prikaz tiskanja grafik: 50 €
 • Prikaz pletenja košar: 50 €
 • Prikaz kovanja podkev: 50 €
 • Prikaz klekljanja: 50 €
 • Prikaz izdelave klobuka: 50 €
 • Prikaz ročne izdelave zobotrebcev: 50 €

V primeru, da se aktivnosti izvajajo v času izven rednega odpiralnega časa muzeja, znaša vsaka odpiralna ura 23 € brez DDV.

Največji notranji prostor je primeren za 120 ljudi oz. 80 sedišč, medtem ko zunanji za več kot 400 ljudi. Pred muzejem je za goste urejen tudi parkirni prostor.

Za več informacij pokličite na telefonsko številko 01 25 15 400 ali nam pišite na elektronski naslov ursa.vodopivec@tms.si

V Tehniškem muzeju Slovenije potekajo tudi poroke. Za organizacijo in vse potrebne informacije prosimo pokličite na Upravno enoto Vrhnika go. Ireno Koprivec na telefonsko številko 01 750 78 73 ali pišite na irena.koprivec@gov.si. Osnovne informacije so objavljene tudi na spletni strani Upravne enote Vrhnika. Sami namreč, čeprav gre za dogodek znotraj muzejskih prostorov, razen predhodnih dovoljenj za uporabo poročnih najemov, drugega procesa ne urejamo. Glede poročnega protokola in pogostitve pa se lahko obrnete na g. Danila Šenka, in sicer na danilo@ads-efekt.si ali 041 714 719.

V Gostilni Bistra so pripravili tudi posebna doživetja, ki vključujejo obisk Tehniškega muzeja Slovenije: Oddih za naju; Aktivno za vso družino v Bistri; Iz reke v gozd

Grad Polhov Gradec je kulturni spomenik prve kategorije in je spomeniško zaščiten. Prostori gradu so namenjeni kulturnim in drugim prireditvam, sestankom, srečanjem, predavanjem, vajam, ipd. Za uporabo prostorov se je treba pisno prijaviti v pisarno Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, ki vodi evidenco o zasedenosti prostorov.  Prednost imajo kulturne prireditve. V primeru najave več prireditev hkrati se upošteva vrstni red prispetja vlog oziroma najave za uporabo prostorov.  Pri pripravi prireditve je potrebno upoštevati, da je število udeležencev primerno velikosti prostorov. Število udeležencev ne sme presegati zmogljivosti.

Muzej oddaja naslednje prostore:

– hodnik v 2. nadstropju MPT

– hodnik v 1. nadstropju MPT

– sobo v pritličju

– poročno sobo

– sobo v 2. nadstropju

Muzej hkrati omogoči dostop v dogovorjenih urah uporabniku v stalne in občasne zbirke muzeja:
– Zgodovina pošte na Slovenskem
– (Tele)komunikacije nekoč in danes
– Krajevni muzej Polhovega Gradca

ter za cel čas dogodka uporabniku in njegovim gostom dovoljuje uporabo parkirišča Muzeja.

Seznam aktivnosti, ki lahko potekajo v času posameznih prireditev:

– voden ogled muzejskih zbirk, slovenščina, 1 uro: 20 € na skupino 25–30 ljudi

– voden ogled muzejskih zbirk, tuj jezik, 1 uro: 28 € na skupino 25–30 ljudi

V primeru, da se aktivnosti izvajajo v času izven rednega odpiralnega časa muzeja, znaša vsaka odpiralna ura 23 € brez DDV. Za uporabo dodatne opreme se cena najema poviša za 50,00 €. 2. Za prireditve, ki potekajo izven rednega odpiralnega časa muzeja ter ob nedeljah ali praznikih, je potrebno plačati še stroške najmanj ene dežurne osebe TMS (15,00 € na uro po osebi).

Za več informacij pokličite na telefonsko številko 01 36 40 083 ali nam pišite na elektronski naslov muzejpt@tms.si.

V Muzeju pošte in telekomunikacij potekajo tudi poroke. Za informacije pokličite na Javni zavod Polhograjska graščina go. Nino Slana na telefonsko številko 01 36 456 94. Osnovne informacije so objavljene na spletni strani Javnega zavoda Polhograjska graščina.

[/fusion_gallery]