POSLANSTVO IN ZBIRALNA POLITIKA2021-01-04T16:01:27+02:00

Poslanstvo in zbiralna politika

Poslanstvo TMS

 • Zbiranje, ohranjanje in razstavljanje predmetov tehniške dediščine s poudarkom na proizvodih domačega znanja in tistih, ki so bistveno vplivali na življenje Slovencev ali so kakorkoli značilni za slovenski prostor.
 • Pregled nad stanjem premične tehniške dediščine na terenu in sodelovanje s sorodnimi ustanovami pri izvajanju te naloge.
 • Širjenje tehniške kulture, popularizacija znanosti in tehnike in predstavljanje najnovejših razvojnih dosežkov doma in v svetu.
 • Raziskovanje zgodovine znanosti in tehnike in predstavljanje novih dognanj javnosti.
 • Promocija Slovenije s predstavitvijo največjih dosežkov slovenskih raziskovalcev in tehnikov in prikazom najuspešnejših slovenskih industrijskih panog.
 • Preučevanje in spremljanje vplivov tehnološkega razvoja na človeka in naravo in širjenje ekološke ozaveščenosti.

Zbiralna politika TMS

V zbirke Tehniškega muzeja sodijo predmeti tehniške dediščine:

 • ki so proizvod slovenskega znanja in slovenske ustvarjalnosti,
 • ki so jih izdelali, zasnovali ali načrtovali Slovenci, ki so živeli in delovali v tujini,
 • ki so bili izdelani v tujini, a so odločilno vplivali na življenje ali navade Slovencev,
 • ki so pomembni z zgodovinskega, etnološkega ali sociološkega vidika,
 • ki pomenijo pomembno tehnološko izboljšavo v svetovnem merilu ali so po kakršnem koli drugem merilu edinstveni in jih je mogoče označiti kot svetovno tehniško dediščino.