POSLANSTVO IN ZBIRALNA POLITIKA2020-10-01T13:32:09+02:00

Poslanstvo in zbiralna politika

Poslanstvo TMS:

• zbiranje, ohranjanje in razstavljanje eksponatov tehniške dediščine s poudarkom na proizvodih domačega znanja in tistih, ki so bistveno vplivali na življenje Slovencev, ali so kakorkoli značilni za slovenski prostor,

• pregled nad stanjem premične tehniške dediščine na terenu in sodelovanje s sorodnimi ustanovami pri izvajanu te naloge,

• širjenje tehniške kulture, popularizacija znanosti in tehnike in predstavljanje najnovejših razvojnih dosežkov doma in v svetu,

• raziskovanje zgodovine znanosti in tehnike in predstavljanje novih dognanj javnosti,

• promocija Slovenije preko predstavitve največjih dosežkov slovenskih raziskovalcev in tehnikov in prikazom najuspešnejših slovenskih industrijskih panog,

• preučevanje in spremljanje vplivov tehnološkega razvoja na človeka in naravo in širjenje ekološke ozaveščenosti.

Zbiralna politika TMS

V zbirke Tehniškega muzeja sodijo predmeti tehniške dediščine:

• ki so proizvod slovenskega znanja in slovenske ustvarjalnosti,

• ki so jih izdelali, zasnovali ali načrtovali Slovenci, ki so živeli in delovali v tujini,

• ki so bili izdelani v tujini, a so odločilno vplivali na življenje ali navade Slovencev,

• ki so pomembni iz zgodovinskega, etnološkega ali sociološkega stališča,

• ki pomenijo pomembno tehnološko izboljšavo v svetovnem merilu ali so po kakršnem koli drugem merilu edinstveni in jih je mogoče označiti kot svetovno tehniško dediščino.