TMS – Language – Croatian2019-03-14T09:49:12+02:00

Croatian flagTehnički muzej Slovenije

Uprava: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
tel. +386 (0)1 436 16 06, 436 22 69, 436 34 83

Zbirke: Bistra kod Vrhnike, Bistra 6, 1353 Borovnica
tel. +386 (0)1 750 66 70, 750 66 72
Muzej pošte i telekomunikacija, Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec
tel.: +386 (0)1 364 00 83

www.tms.si, info@tms.si

Radno vrijeme muzeja (Bistra kod Vrhnike)

Ožujak-svibanj i rujan-prosinac

utorak-petak: 8.00–17.00
subota, nedjelja i praznici: 9.00–19.00

Lipanj-kolovoz

utorak-nedjelja i praznici: 9.00-19.00

8. 2., 24. 12. , 31. 12.  9.00–17.00

1. 1., 1.11., 25.12.  Zatvoreno

Posljednji ulaz u muzej je jedan sat prije zatvaranja muzeja.

U siječnju, veljači i svaki ponedjeljak otvoren je samo za najavljene grupe.

Cijena ulaznice: 4 €­–6,5 €

Dodatni popusti za obitelji i skupine. Besposleni, predškolska djeca, invalidi: besplatno.

Subote i nedjelje: demonstracije, vodstva, radionice i prezentacije.

Program priredbi: www.tms.si

Odjeli

Odjeli

Tehnički muzej Slovenije glavni je slovenski muzej koji se brine o očuvanju tehničke kulturne baštine. Stalne zbirke i povremene izložbe namijenjene su predstavljanju i promociji dostignuća s najrazličitijih područja znanosti i tehnike.

  • ŠUMARSKI ODJEL

Funkcije šume, mjerenje šumskih površina i drvnih zaliha, prvobitni nemehanizirani načini sječe i skladištenja drva, sigurnost šuma te sjemenarstvo i rasadničarstvo, šumska estetika, šumska edukativna staza kao učionica u prirodi.

  • DRVNI ODJEL

Tesarski, kolarski, lončarski i stolarski zanat, osobno i industrijsko piljenje te zanatski, poluindustrijski i industrijski načini izrade stolica za različite namjene, pila na vodeni pogon i furnirnica na vodeni pogon kao nepomični tehnički spomenici drvnoj profesiji.

  • SLOVENSKI LOVAČKI MUZEJ

Povijest lova, organizacija lova, razvoj lovačkog oružja, kinologija i cjelovit prikaz divljači na slovenskom tlu.

  • ODJEL RIBARSTVA

Evolucijski razvoj riba, slatkovodne ribe u slovenskim vodama, onečišćenje voda, povijest ribarstva, ribolovna organizacija, tehnike ribolova i tehnologija uzgoja salmonidnih vrsta riba.

  • ELEKTRO ODJEL

Osnove elektrike i magnetizma, proizvodnja i prijenos električne energije, razvoj elektrifikacije Slovenije, multimedijska predstavljanja, eksperimenti Nikole Tesle.

  • TEKSTILNI ODJEL

Povijest tekstilne tehnike, tekstilne sirovine, naprave za testiranje tekstilija, prikaz zanata predenja, tkanja, pletenja i izrade šešira, strojevi za predenje i drugi industrijski tekstilni strojevi.

  • TISKARSKI ODJEL

Počeci tiskarstva, podloge za pisanje, tiskarska boja, knjigotisak, uvez knjiga, uredska tehnika. Povremene demonstracije: strojoslagarstvo, ručno tiskanje na tiskarski stroj, tiskanje slika s klišejima, šivanje knjige.

  • ODJEL CESTOVNOG PROMETA

Zbirka bicikala, motorkotača, automobila, Titovih automobila, zbirka vozila iz Njemačkog tehničkog muzeja iz Berlina, zbirka proizvoda tvornice Tomos, ljubljanski tramvaj, izložba o opskrbi motornih vozila gorivom.

  • ODJEL POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Rekonstrukcija kolarske radionice, potkivačke kovačnice i alatne kovačnice na vodeni pogon, zbirka pogonskih strojeva (lokomobila, stabilni motori, traktori, transmisija,  rudo) te zbirke Mlinarstvo i Pečenje kruha.

Zemljevid-Slo

Najveći slovenski muzej nalazi se na rubnom dijelu Ljubljanskoga barja u nekadašnjem kartuzijanskom samostanu u Bistri kod Vrhnike.

Povijest Bistre

1260–1782.: kartuzijanski samostan
Kartuziju Bistru, nazvanu “Vallis iocosa” (Vesela dolina), u 13. stoljeću sagradili su Spanheimovi. Bistra je pored Žiča, Jurkloštera i Pleterija bila jedna od četiriju kartuzija na slovenskom teritoriju.
Zbog potresa i požara izgled samostanskog kompleksa često se mijenjao.
Kartuziju je godine 1782. raspustio Josip II.

1826–1945.: dvorac   
Godine 1826. samostan je kupio trgovac i tvorničar Franc Galle, koji je zdanju u Bistri dao izgled dvorca.
Nakon drugoga svjetskog rata dvorac je postao “javno dobro”, kratko vrijeme bio je i sjedište državne šumarije.
Godine 1947. u objektu je bilo sjedište Šumarskog instituta Slovenije. U to doba sežu zameci šumarske, drvne i lovačke zbirke budućeg muzeja.

Od 1951.: Tehnički muzej Slovenije
Tehnički muzej Slovenije osnovan je godine 1951. U listopadu 1953. otvoren je za javnost.