CENIKI2021-06-18T13:19:19+02:00

Vstopnine

(Veljavnost od 1. 1. 2019)

Tehniški Muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki

CENA

odrasli (posamezno) 6,50 €
odrasli (v skupini najmanj 20 oseb) 5,00 €
upokojenci (posamezno) 4,50 €
upokojenci (v skupini najmanj 20 oseb) 3,50 €
otroci, učenci, dijaki, študentje (posamezno) 4,00 €
otroci, učenci, dijaki, študentje (v skupini najmanj 10 oseb) 3,00 €
družinska (2 odrasla + 2 šoloobvezna otroka) 13,00 €
vstop v muzejski park
(tudi za prebivalce občin Vrhnika in Borovnica)
1,00 €
Imetniki kartice: Hostelling International, Evropska mladinska kartica (EYCA), Mednarodna federacija mladinskih prenočišč (IYHF), AMZS, ARC Show your card, Active Slovenia, Turistična zveza Slovenije, Slovenska potapljaška zveza, Združenje ljubiteljev tehniške dediščine Starodobnik; uslužbenci Pošte Slovenije in Telekoma Slovenije s službenimi izkaznicami 20 % popust na vstopnico za posameznike
Brezposelni, predšolski otroci, invalidi, Prijatelji TMS, člani ICOM, SMD in Društva restavratorjev Slovenije, brezplačno
Ker je muzej s številnim raznovrstnim gradivom, vsebinsko in prostorsko zelo obsežen, svetujemo predhodni izbor glede na zanimanje ter ob enem obisku ogled le nekaj zbirk, ogled ostalih pa ob prihodnjem obisku, ali pa daljši obisk z več odmori. V vodeni skupini je lahko največ 25 oseb. Vodenje šolskih skupin traja 1 uro in 30 minut, vodenje skupin odraslih pa 2 uri.
Za obiskovalce iz tujine je na voljo, po predhodnem dogovoru, vodič v angleškem, nemškem, hrvaškem, srbskem in italijanskem jeziku.
Najave za vodenje skupin sprejemamo po telefonu (01/750 66 72, 031/583 461) ali elektronski pošti (programi@tms.si) vsaj en teden pred obiskom.
Vodenje v odpiralnem času muzeja organiziramo tudi za posamezne obiskovalce. Prijavite se lahko najkasneje dva delavna dneva pred obiskom. Doplačilo k vstopnini je enako kot za skupine.

Za vodstvo je potrebno doplačilo k vstopnini

CENA

Odrasli
skupine odraslih Do 2 uri: 35,00 €; vsaka nadaljnja ura 8,00 €
skupine odraslih v tujem jeziku Do 2 uri: 50,00 €; vsaka nadaljnja ura 12,00 €
Šolske skupine
minimalno 20 otrok in največ do 28 otrok
vodenje 1,50 €/ učenca
vodenje z delovnimi listi vodenje + 0,50 €/list
prikaz Teslovih poizkusov ali Vegovega škripčevja 1,00 €/ učenca
Barjanska učna pot 1,50 €/ učenca
Gozdna učna pot 2,00 €/ učenca
tematska vodenja 1,00 €/ učenca
manj kot 20 otrok
vodenje 30 €/ skupino
vodenje z delovnimi listi vodenje + 0,50 €/list
prikaz Teslovih poizkusov ali Vegovega škripčevja 20 €/ skupino
Barjanska učna pot 30 €/ skupino
Gozdna učna pot 40 €/ skupino
tematska vodenja 20 €/ skupino
šolska skupina v tujem jeziku
vodenje Do 1,5 ure: 35,00 €; vsaka nadaljnja ura 12,00 €
Pri prijavi je potrebno navesti uro prihoda in se termina udeležiti ob dogovorjeni uri. V primeru nepredvidenih razmer, ki botrujejo zamudi, prosim pokličite čim prej na 01 750 66 70.

Ob nepravočasni odjavi vodenja, manj kot en delovni dan pred prihodom, si muzej pridružuje pravico zaračunanja stroškov za vodiča, ki znaša 20 €/skupino (25 oseb) za eno uro in pol vodenja oz. 27€/skupino za dve uri vodenja v slovenskem jeziku (28 €/skupino za eno uro in pol vodenja oz. 40 €/skupino za dve uri vodenja v tujem jeziku).

V Gostilni Bistra so pripravili tudi posebna doživetja, ki vključujejo obisk Tehniškega muzeja Slovenije: Oddih za naju; Aktivno za vso družino v Bistri; Iz reke v gozd.

Kombinirana vstopnica za ogled Tehniškega muzeja Slovenije ter Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu

Kombinirana vstopnica: Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki ter Muzej pošte in telekomunikacij s Krajevnim muzejem

CENA

odrasli 7,50 €
otroci, učenci, dijaki, študentje, upokojenci 5,00 €
družinska (2 odrasla + 2 šoloobvezna otroka) 17,00 €

Muzej pošte in telekomunikacij in Krajevni muzej, Polhov Gradec

CENA

odrasli (posamezno) 2,50 €
odrasli (v skupini najmanj 20 oseb) 2,00 €
učenci, dijaki, študentje, upokojenci (posamezno) 2,00 €
učenci, dijaki, študentje (v skupini najmanj 10 oseb) 1,60 €
upokojenci (posamezno) 2,00 €
upokojenci (v skupini najmanj 20 oseb) 1,60 €
družinska (2 odrasla + 2 šoloobvezna otroka) 6,00 €
Imetniki kartice: Hostelling International, Evropska mladinska kartica (EYCA), Mednarodna federacija mladinskih prenočišč (IYHF), AMZS, ARC Show your card, Active Slovenia, Turistična zveza Slovenije, Slovenska potapljaška zveza, Združenje ljubiteljev tehniške dediščine Starodobnik 20 % popust na vstopnico za posameznike
Prijatelji TMS, člani ICOM in SMD, brezposelni, predšolski otroci, invalidi brezplačno
Uslužbenci Pošte Slovenije in Telekoma Slovenije s službenimi izkaznicami brezplačno
Ogled občasnih razstav 1,00 €
Prav tako izvajamo klasično vodstvo po zbirkah tudi v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu. Namenjeno je različnim skupinam obiskovalcev: predšolskim otrokom, osnovnošolcem, dijakom, študentom in odraslim. V vodeni skupini je lahko največ 25 oseb. Vodenje šolskih skupin traja 45 minut, vodenje skupin odraslih pa 60 minut. V muzeju sta lahko največ dve vodeni skupini hkrati.
Za obiskovalce iz tujine je na voljo vodič v angleškem jeziku.
Najave za vodenje sprejemamo po telefonu: 01/364 00 83 ali elektronski pošti: muzejpt@tms.si vsaj en teden pred obiskom.

Za vodstvo je potrebno doplačilo k vstopnini

CENA

skupine odraslih 20,00 €
skupine odraslih v tujem jeziku 28,00 €
šolske skupine 15,00 €
šolske skupine v tujem jeziku 25,00 €
Pri prijavi je potrebno navesti uro prihoda in se termina udeležiti ob dogovorjeni uri. V primeru nepredvidenih razmer, ki botrujejo zamudi, prosim čim prej pokličite na 01 364 00 83.
Ob nepravočasni odjavi vodenja, manj kot en delovni dan pred prihodom, si muzej pridružuje pravico zaračunanja stroškov za vodiča, ki znaša 20 €/skupino (25 oseb) za eno uro vodenja v slovenskem jeziku (28 €/skupino za eno uro vodenja v tujem jeziku).

Bogenšperk

Prosim preverite aktualne informacije na spletni strani: www.bogensperk.si

Soteska

CENA

 odrasli (v skupini najmanj 20 oseb)  1,30 €
 učenci, dijaki, študentje, upokojenci (posamezno)  1,30 €
 učenci, dijaki, študentje, upokojenci (v skupini najmanj 10 oseb)  1,10 €
 upokojenci (v skupini najmanj 20 oseb)  1,10 €
Prijatelji TMS, člani ICOM, SMD in Društva restavratorjev Slovenije, brezposelni  brezplačno

Knjižnica (Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana)

CENA

 osnovnošolci  2,00 €
 srednješolci  2,00 €
 študentje  2,50 €
 zaposleni  5,00 €
 upokojenci  2,00 €
 brezposelni, azilanti  brezplačno
 osebe s statusom invalida  brezplačno
  Prijatelji TMS  brezplačno
  gospodarske in negospodarske organizacije  15,00 €
 ZAMUDNINA CENA
 dnevna zamudnina  0,15 €
 1. opomin  1,00 €
 2. opomin  2,00 €
 3. opomin  3,00 €
 tožba oz. izterjava  7,00 €
 nadomestilo za poškodovano ali izgubljeno gradivo  Izgubljeno, uničeno ali poškodovano gradivo mora uporabnik nadomestiti z enakim primerkom. Če gradiva ni mogoče nadomestiti z enakim primerkom, plača uporabnik zanj odškodnino v višini tržne vrednosti s stroški opreme nadomestnega gradiva.
 MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA CENA
 Slovenija  5,00 €
 FOTOKOPIJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA    CENA
 fotokopije A4  0,06 €/enoto
 fotokopije A4 – študentje  0,04 €/enoto
 fotokopije A3  0,13 €/enoto
 fotokopije A3 – študentje  0,08 €/enoto

Fotokopiramo samo črno-belo. Vsega knjižničnega gradiva ni mogoče fotokopirati. O tem, katerega gradiva zaradi možnosti poškodb oz. zaradi starosti ni mogoče fotokopirati, odloči odgovorna oseba knjižnice.

CENIK FOTOTEKE