Home-Prispevki-Zanimivosti-110 let glasila Lovec

110 let glasila Lovec

Slovenski lovci v letošnjem letu praznujejo 110 letnico izhajanja glasila Lovec. Prva številka glasila je pod imenom Lovec, s podnaslovom List za lov in ribarstvo, izšla konec januarja 1910. Prvo likovno zasnovo za naslovnico je izdelal dr. Miljutin Zarnik, enaka je ostala do konca leta 1914.

Izdaja ni bila preprosta naloga, ne v vsebinskem, ne v kadrovskem ali finančnem smislu. Za izid so člani pripravljalnega odbora najeli posojilo v vrednosti 2.000 kron, za katerega so jamčili s svojim premoženjem. Leta 1911 so organizirali 1. Lovski ples v Ljubljani, katerega izkupiček so namenili za izdajanje glasila Lovec.
K sodelovanju so povabili vse vidne predstavnike s področja lovstva. Nastopali so proti neusmiljenemu in nesmiselnemu streljanju divjadi in priporočali njeno preudarno gojitev in odstrel. Lovce so seznanjali s prebivalci njihovih lovišč; starejši lovci so delili svoje izkušnje. V glasilu so objavljali tudi članke s področja lovske kinologije in ribištva.
Poleg izobraževalne, je glasilo odigralo tudi jezikoslovno vlogo. »Lovec« je zbiral domače lovske izraze in s svojimi članki skrbel za razvoj slovenske lovske terminologije. Poleg tega so zbirali lovske šege in navade, tudi pravljice, bajke, vraže in druge lovske vsebine, ki bi se sicer izgubile v času. Poleg resnih strokovnih sestavkov, je glasilo objavljalo tudi leposlovna besedila. Navadno so bile to šaljive črtice, krajše pesmice in povesti, katerih snov je bila zajeta iz lovčevega življenja.
Glasilo Lovec so začeli tiskati v nakladi 1200 izvodov, ki so jo nato zmanjšali na 900. Med prvo svetovno vojno je glasilo prenehalo z izhajanjem. Osnovali so Lovsko knjižnico, ki naj bi izdajala priročne knjige s strokovno ali leposlovno vsebino. Tudi to je idejo prekinila prva svetovna vojna, leta 1974 pa je uspešno zaživela Zlatorogova knjižnica, ki je posebnost ne le doma, temveč tudi v svetu, saj že štiri desetletja, neprekinjeno prinaša strokovno gradivo za izobraževanje slovenskih lovcev.
Glasilo Lovec danes izhaja v nakladi 22.000 izvodov in slovenske lovce tako kot nekoč, usmerja k skrbi za prostoživeče živali ter ohranitvi lovske etike, kulture in običajev.
Povezava do prve številke Glasila Lovec (januar 1910): www.lovska-zveza.si/revija/Lovec-1910-01.pdf

Pripravila: kustodinja Barbara Rezar Grilc

2020-04-21T09:44:55+02:0021 aprila, 2020|Zanimivosti|