ČELJUSTNIK ZA HLODOVINO

Inventarna številka: 800:LJU;0001407

Predmet je bil namenjen spravilu hlodovine iz gozda na vlako ali do gozdne ceste.


Čas uporabe: Sredina 20. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 60 cm; b = 24 cm; v = 34 cm