PRIDOBIVANJE LESA2019-08-05T16:05:54+02:00

PRIDOBIVANJE LESA

 

Muzejska zbirka zajema vse predmete, ki služijo predstavnikom gozdarske stroke pri njihovem strokovnem delu v gozdovih. Predvsem pri načrtovanju proizvodnje v gozdovih, pri izmeri gozdnih površin, izmeri lesne mase, izmeri prirastka posameznih dreves in gozda kot celote, kot tudi pri določanju količin lesa, primernih za posek. Zbirka seveda zajema tudi veliko večino najpogostejšega orodja, delovnih pripomočkov in strojev za pridobivanje lesa, torej poseka drevja in izdelave gozdnih sortimentov, njihovega spravila z gozdov do cest in prevoza do predelovalnih obratov. Na nemehanizirane načine kot tudi mehanizirane. Zbirka vsebuje tudi večje število maket, ki omogočajo lažje razumevanje delovnih postopkov v gozdarstvu.

 

Kustos:

Mag. Vladimir Vilman

01 251 54 04

vladimir.vilman@tms.si