OGLARSKE VILE

Inventarna številka: 800:LJU;0001045

Oglarske vile v celoti izdelane iz lesa.


Čas uporabe: Začetek 20. stoletja.

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 150 cm; b = 65 cm