POŠTA2019-08-05T16:05:42+02:00

POŠTA

 

V Muzeju pošte in telekomunikacij zbiramo predmete in dokumentacijo, ki se nanašajo na našo poštno zgodovino. Hranimo predmete, ki se navezujejo na prenos novic, denarja in blaga. Večji del zbirke se nanaša na notranjo opremo poštnih uradov (pohištvo, tehtnice, žigi, poštne table, blagajne ipd). Zbiramo tudi uniforme poštarjev iz različnih obdobij ter različna prevozna sredstva (kočija, moped, kolo, avto). Hranimo tudi bogato dokumentarno gradivo, ki se nanaša na poštno poslovanje in na poštne uslužbence. Dragocena so predfilatelistična pisma (pred uvedbo poštne znamke), 20. stoletje pa je bogato z razglednicami, dopisnicami, pismi, poštnimi nakaznicami ipd.

 

Kustosinja:

Dr. Estera Cerar

01 25 15 406

estera.cerar@tms.si