OVITEK PRVEGA DNE IZ SERIJE ŽIVALSTVO “RAK NAVADNI KOŠČAK”

Inventarna številka: 800:LJU;0003254

Ovitek prvega dne z znamkami in žigom prvega dne iz serije živalstvo je izšel ob 50. obletnici organizacije WWF. Na ovitku je fotografija raka navadnega koščaka. Na žigu je motiv pande, znaka organizacije WWF in napis "50 let organizacije WWF 23. 9. 2011 prvi dan 2380 Slovenj Gradec. Avtor oblikovanja je Edi Berk.


Čas uporabe: Začetek 21. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 18 cm; b = 13 cm