KMETIJSTVO2019-08-05T16:02:46+02:00

KMETIJSTVO

 

Kmetijstvo je kot ena poglavitnih in osnovnih gospodarskih panog večinskega dela slovenskega prebivalstva v preteklosti, pomembno tudi z vidika ohranjanja dediščine. V muzeju zbiramo in hranimo predmete, ki prikazujejo razvoj tako poljedelstva kot živinoreje. Znotraj teh pa so najštevilnejše zbirke predmetov: obdelava tal, mlekarstvo, mlinarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo. Geografsko gledano, v skladu s poslanstvom muzeja, predmeti izhajajo iz različnih slovenskih regij, kronološko pa segajo večinoma od druge polovice 19. do nekje sredine 20. stoletja. Starejši predmeti so predvsem ročna orodja, manjše naprave in pripomočki. Z uvajanjem mehanizacije, nekje na prelomu 19. in 20. stoletja, pa že imamo stroje in naprave, ki so kmetom bistveno olajšali delo. Številni predmeti izkazujejo iznajdljivost in spretnost kmetov, saj so številna orodja, pripomočke in naprave izdelali sami ali v manjših obrtnih delavnicah.

 

Kustosinja:

Irena Marušič

01 436 64 90

irena.marusic@tms.si