KMETIJSTVO2020-10-01T16:35:14+02:00

KMETIJSTVO

Kmetijstvo je kot ena poglavitnih in osnovnih gospodarskih panog večinskega dela slovenskega prebivalstva v preteklosti, pomembno tudi z vidika ohranjanja dediščine. V muzeju zbiramo in hranimo predmete in ostalo gradivo, ki se navezuje na razvoj temeljnih kmetijskih panog in sicer poljedelstvo, travništvo, živinoreja, sadjarstvo ter vinogradništvo in vinarstvo. Geografsko gledano, v skladu s poslanstvom muzeja, predmeti izhajajo iz različnih slovenskih regij, kronološko pa segajo večinoma od druge polovice 19. do nekje sredine 20. stoletja. Starejši predmeti so predvsem ročna orodja, manjše naprave in pripomočki. Z uvajanjem mehanizacije, nekje na prelomu 19. in 20. stoletja, pa že imamo stroje in naprave, ki so kmetom bistveno olajšali delo. Številni predmeti izkazujejo iznajdljivost in spretnost posameznikov, ki so orodja, pripomočke in naprave pogosto izdelali kar sami ali v manjših obrtnih delavnicah.

 

Kustosinja:

Irena Marušič

01 436 64 90

irena.marusic@tms.si