RAZGLEDNICA PLEMENSKEGA ČRNOPASASTEGA MERJASCA OD ZGORAJ

Inventarna številka: 800:LJU;0004106

Razglednica je postavljena vodoravno in je črno-bela (fotografija). Ima ozek bel rob. Prikazuje plemenskega črnopasastega merjasca, fotografiran je od zgoraj (s strani). Na zadnji strani razglednice je zapisana letnica 1932. O lokaciji ni podatkov.


Čas uporabe: Sredina prve polovice 20. stoletja

Izvor:

Mere: a = 13,6 cm; b = 8,7 cm