TELEKOMUNIKACIJE2020-10-01T16:36:20+02:00

TELEKOMUNIKACIJE

 

V zbirki telekomunikacij zbiramo predmete, ki so povezani z začetki telegrafije in telefonije v svetu in v Sloveniji. Hranimo različne telegrafe (Morse, Baudot, Hughes), teleprinterje, telekse, telefoto naprave in druge naprave za pošiljanje sporočil. Zbiramo telefonske aparate, ki prikazujejo razvoj telefonije od Bellove slušalke, prek indukcijskih telefonov, avtomatskih telefonov do mobilnih komunikacij. Od sistemov hranimo ročne in avtomatske telefonske ter moderne digitalne telefonske centrale, telefonske govorilnice ipd. Pomembni so tudi predmeti monterjev na terenu (orodje, kabli uniforme). Hranimo tudi bogato dokumentarno in slikovno gradivo, telefonske imenike, telefonske kartice, telegrame ipd.

 

Kustosinja:

Dr. Estera Cerar

01 25 15 406

estera.cerar@tms.si