PISALNI STROJ TORPEDO 6

Inventarna številka: 800:LJU;0003508

Standardni, manualni pisalni stroj Torpedo 6 je izdelek nemškega proizvajalca Torpedo Buromaschinen Werke A.G. iz Frankfurta. Na zadnji strani stroja je kovinska tablica s serijsko številko: 376861 (manjka vijak na tablici). Po serijski številki smo predmet datirali v leto 1940 (vir: http://typewriterdatabase.com/torpedo.27.typewriter-serial-number-database). Stroj ima hrvaško tipkovnico (tipka za pomik nazaj "natrag"). Na zadnji strani stroja je z rdečo barvo dopisana številka 4. Pisalni stroj Torpedo 6 je četrti v seznamu prevzete zbirke (signatura 4). Pisalni stroji in nekaj računskih strojev zasebnega zbiralca Stanka Frasa iz Maribora so zanimiva zbirka, saj vsi datirajo iz prve polovice 20. stoletja. Noben model v zbirki ni podvojen, je pa več modelov posamezne znamke.


Čas uporabe: Prva polovica 20. stoletja

Izvor: FRANKFURT A. M., NEMČIJA

Mere: a = 39 cm; b = 40 cm; v = 25 cm