PRILOŽNOSTNA ZNAMKA IZ SERIJE ŽIVALSTVO (ROGAČ)

Inventarna številka: 800:LJU;0003173

Priložnostna znamka iz serije živalstvo prikazuje hrošča vrste rogač (Lucanus cervus linnaeus), ki je ena največjih evropskih žuželk in največji hrošč v Evropi. V Sloveniji je splošno razširjena vrsta. Nazivna vrednost znamke je 0,26 EUR. Avtor ilustracije in oblikovanja je Jurij Mikuletič.


Čas uporabe: Začetek 21. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 3,8 cm; b = 2,9 cm