VSTOPNICA ZA POŠTNI VALČEK

Inventarna številka: 800:LJU;0003786

Vstopnica in plesni red za plesni valček Društva jugoslovanskih poštnih uslužbencev v Mariboru, ki je bil 15.2.1920 v prostorih Kazine v Mariboru. Natisnjeno na rjavem kartonu, ki je prepognjen (4 strani), v notranjosti na levi strani spored plesov pred odmorom, na desni pa po odmoru. Na zadnji strani štampiljka "Mestni magistrat Maribor" z grbom v sredini, pod njo številka 324. Vstopnica je na zgornji levi strani preluknjana, skozenj napeljana vrvica modro-rumene barve. Na sprednji strani spodaj napis:"Vidno nositi!"


Čas uporabe: prva polovica 20. stoletja

Izvor: KRALJEVINA SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV

Mere: a = 9,8 cm; b = 8,8 cm.