OVITEK PRVEGA DNE IZ SERIJE ŽIVALSTVO (MOČVIRSKI KREŠIČ)

Inventarna številka: 800:LJU;0003182

Ovitek prvega dne z žigom iz serije živalstvo (močvirski krešič). Na ovitku in na žigu je ilustracija hrošča vrste močvirski krešič (Carabus variolosus). Avtor ilustracij in opd je Jurij Mikuletič.


Čas uporabe: Začetek 21. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 16,2 cm; b = 11,4 cm