PRILOŽNOSTNA ZNAMKA IZ SERIJE ŽIVALSTVO (VRTNI STRNAD)

Inventarna številka: 800:LJU;0003239

Priložnostna znamka iiz serije živalstvo z motivom ptic prikazuje vrtnega strnada. Nazivna vrednost znamke je C. Avtor ilustracije in oblikovanja je Jurij Mikuletič.


Čas uporabe: Začetek 21. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 3 cm; b = 4 cm