PRILOŽNOSTNA ZNAMKA IZ SERIJE ŽIVALSTVO (BELOHRBTI DETEL)

Inventarna številka: 800:LJU;0003238

Priložnostna znamka iiz serije živalstvo z motivom ptic prikazuje belohrbtega detlja. Nazivna vrednost znamke je B. Avtor ilustracije in oblikovanja je Jurij Mikuletič.


Čas uporabe: Začetek 21. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 3 cm; b = 4 cm