OGLARSKE VILE

Inventarna številka: 800:LJU;0001044

Oglarske vile z železno glavo in lesenim držajem.


Čas uporabe: Začetek 20. stoletja.

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 35 cm; b = 2 cm; v = 262 cm